Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Танин мэдэхүйн булан

Цацрагийг хэмжих багаж төхөөрөмжүүд - Цуврал №009

Цацрагийг хэмжих багаж төхөөрөмжүүд - Цуврал №009

Хэмжилтийн тоног төхөөрөмжүүд

Цацрагийг хэмжих багаж төхөөрөмжүүдийг дараах үндсэн 3 төрөлд ангилдаг.

1. Цацраг идэвхт материал байгааг бүртгэх, шалгах (гадаргуугийн бохирдлыг тодорхойлох);

2. Агаар дахь цацрагийн тунг хэмжих;

3. Хувь хүний авсан цацрагийн тунг хэмжих;

1. Гейгер Мюллерийн тоолуур гэж нэрлэгдэх цацраг бүртгэх багаж нь өндөр хүчдэлд холбосон хоолой байх бөгөөд түүн дээр туссан цацрагийг тоолдог (цацрагийн ионжуулах шинж чанарт суурилсан).

2. Сцинтилляци төрлийн багажууд: Натри иод болон цези иодоор хийсэн кристаллын флоуресценцийн шинж чанарыг ашиглан гамма цацрагийн энерги болон тунг хэмждэг.

3. Хувь хүний авсан тунг хэмжих дозиметрийг ажлын хувцсанд зүүж ашиглах ба хүний биед гаднаас ирэх цацрагийн тунг хэмждэг. Тухайлбал хагас дамжуулагч цахиур детектортой дозиметр, гэрлээр өдөөх люменсценцийн дозиметр, термо люменсценцийн дозиметр гэх мэт.