Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Танин мэдэхүйн булан

Цацраг гэж юу вэ? - Атомаас гарах цацраг

Цацраг гэж юу вэ? - Атомаас гарах цацраг

Атомаас гарах цацраг

Цацрагийг бөөмлөг ба долгионлог гэж хувааж болно. Бөөмлөг цацрагийг цааш нь цэнэгтэй болон цэнэггүй гэж хуваана.

Цэнэгт эгэл бөөмсөд альфа, бета цацраг (бөөмс) болон эмнэлэгт ашигладаг протон болон эерэг цэнэгтэй нүүрстөрөгчөөс гадна мюон зэрэг эгэл бөөмсүүд ордог. Цэнэггүй бөөмд нейтрон орно. Радио долгион, хэт богино долгион, үзэгдэх гэрэл, рентген болон гамма цацрагийг долгион гэж үздэг. Альфа, бета, гамма цацраг нь цөмийн задралын явцад үүсдэг үндсэн цацраг юм. Альфа цацраг нь гелийн цөм (протон 2, нейтрон 2) бол бета цацраг нь электроны урсгал юм.