Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Танин мэдэхүйн булан

Байгалийн цацраг- Хүнс тэжээлээс

Байгалийн цацраг- Хүнс тэжээлээс

Хүнсний бүтээгдэхүүнд гол төлөв цацраг идэвхт кали -40 элемент агуулагдаж байдаг. Кали нь ургамал дахь үндсэн 3 шимт тэжээлт бодисын нэг бөгөөд хүнс тэжээлийн замаар хүний бие организмд нэвтэрдэг. Кали нь хүний биед амин чухал шаардлагатай эрдэс бодис бөгөөд ойролцоогоор биеийн жингийн 0.2 хувийг эзэлдэг.

Ургамлын үндсэн 3 шимт тэжээл нь азот, фосфор, кали юм. Байгаль дахь калийн 0.012 хувийг цацраг идэвхт кали -40 эзэлдэг ба тшшний хагас задралын үе нь 1.28 тэрбум жил байдаг. Цацраг идэвхт кали-40 нь бета, гамма цацраг ялгаруулдаг. Хүнсэнд нүүрстөрөгч-14 болон бусад төрлийн цацраг идэвхт изотопуудын хэмжээ маш бага байдаг.