Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Тамгын газарт дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2019-11-01 07:59:00)

Зарлал

Joint ICTP-IAEA International School on Nuclear Waste Actinide Immobilization

Joint ICTP-IAEA International School on Nuclear Waste Actinide Immobilization