Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Зарлал

Joint ICTP-IAEA International School on Nuclear Waste Actinide Immobilization

Joint ICTP-IAEA International School on Nuclear Waste Actinide Immobilization