Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

“ХАРИУ АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

“ХАРИУ АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Америкийн Нэгдсэн Улсын Цацрагийн аюулгүй байдлын газар, Сандиагийн Үндэсний лабораторитой хамтран “Хариу  ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-06-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байна.

Сургалтаар цацрагийн байгууламжид учирч болох аюул, цацрагийн нөлөөлөл,  биет хамгаалалтын систем, болзошгүй ослын бэлэн байдлын төлөвлөгөө зэрэг сэдвүүдээр хичээл үзэж, цацрагийн байгууламжид учирч болзошгүй гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, хариу арга хэмжээг авах талаар дасгал ажил гүйцэтгэн төрийн байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, харилцан хамтын ажиллагааг сайжруулах юм.

Тус сургалтад Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Цагдаагийн ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Дотоодын цэргийн 05 дугаар анги, МУИС-ийн Цөмийн физикийн судалгааны төв, Хавдар судлалын үндэсний төв зэрэг байгууллагуудын 30 албан хаагч оролцож байгаа бөгөөд хөдөө орон нутгаас 2 байгууллагын 5 албан хаагч хамрагдаж байна.