Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Зөвлөмж

Ослоос сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж Татах
Хаалтын ерөнхий ба эцсийн төлөвлөгөө болон өртгийн тооцоо боловсруулах зөвлөмж Татах
Цацрагийн удирдлагын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж Татах
Дотоод хяналтын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Цацрагаар оношлох, эмчлэх төхөөрөмжийн иж бүрэн чанарын баталгаа/чанарын хяналтын гарын авлага Татах
Хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж Татах