Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Зөвлөмж

Уран боловсруулах үйлдвэрийн цөмийн аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмж Татах
Хаалтын ерөнхий ба эцсийн төлөвлөгөө болон өртгийн тооцоо боловсруулах зөвлөмж Татах
Ослоос сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж Татах
Аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Цацрагийн удирдлагын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж Татах
Дотоод хяналтын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Цацрагаар оношлох, эмчлэх төхөөрөмжийн иж бүрэн чанарын баталгаа/чанарын хяналтын гарын авлага Татах
Хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж Татах