Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Цацраг идэвхт ашигт малтмалыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах

Ураны Зах Зээл 2018-04-11

image

Ураны үнийн таамаг 2017-12-15

image

Дэлхийн цөмийн нийгэмлэгээс гаргасан ураны эрэлт нийлүүлэлтийн таамагт зураглал

2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар 1 фунт шар нунтагийн үнэ   26.50 ам.доллар/фунт 1 кг шар нунтагийн үнэ 58.5 ам.доллар/кг байна. 

Дэлгэрэнгүй

Уран олборлолтын технологи 2017-12-15

image

Өнөөдрийн байдлаар ураныг ил болон далд уурхайн аргаар, газрын дор уусган олборлох (in situ leaching) гэсэн 3 аргаар олборлож байна. 

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн ураны нөөц 2017-12-15

image

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн хайгуулын ажилд зарцуулсан зардал 2017-12-15

Ураны орд ашиглах төслүүдийн явцын тухай 2017-12-15

image

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт 2017-12-15

image

АМГТГ-аас 2017.11 сард ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэв.

Дэлгэрэнгүй

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөцийг нэмэгдүүлэх 2014-08-17

Монгол  Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмалын болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого, Цөмийн энергийн тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журам, Монгол Улсын Засгийн газрын 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд Гурванбулаг, Дорнод, Хараат, Хайрхан, Гурвансайхан, Өлзийт, Дулаан-Уул, Зөөвч овоо ураны ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахаар тусгагдсан. Энэ ажлын хүрээнд дээрх орд газруудад геологийн нарийвчилсан судалгаа хийгдэж, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, улсын нөөцийн нэгдсэн санд бүртгүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй

Цацраг идэвхт ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулах, экспортлох 2014-08-17

Цацраг идэвхт ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулах, экспортлох ажлын хүрээнд цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нөөц нь батлагдсан орд газруудыг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийг батлуулан ажиллаж байна.   
Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмалын болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого, Цөмийн энергийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн, 5.2, 5.3-т заасны дагуу хамтарсан компани байгуулан төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох төрийн өмчит компани болон аж ахуйн нэгж хоорондын хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний төслийг боловсруулан ажиллаж байна. 

Дэлгэрэнгүй